Czas teraźniejszy trybu rozkazującego

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się:

 1. dla wyrażenia rozkazu lub zakazu:

  Va te laver les mains.
  Idź umyć ręce.

  N'en parle a personne.
  Nie mów o tym nikomu.

 2. z czasownikiem vouloir dla wyrażenia bardziej grzecznego rozkazu:

  Veuillez sortir, s'il vous plaît.
  Proszę, żeby pan wyszedł.

 3. dla sformułowania rady:

  Offrez-vous des vacances de reve.
  Proponuję panu wakacje marzeń.

 4. w miejsce zdania podrzędnego wprowadzonego przez 'si', dla wyrażenia przypuszczenia lub warunku:

  Lisez cette brochure et vous en saurez plus. (Si vous lisez cette brochure...)
  Niech pan przeczyta tę broszurę, a dowie się pan więcej. (Jeżeli przeczyta pan tę broszurę...)

 5. w miejsce trybu łączącego dla wyrażenia przypuszczenia:

  Venez ou ne venez pas, cela m'est complement égal. (Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, cela m'est complement égal.)
  Niech pan przyjdzie lub nie, jest mi to obojętne. (Przyjdzie pan czy nie, jest mi to obojętne.)

Tworzenie/Zastosowanie

W 2. osobie liczby pojedynczej oraz w 1. i 2. osobie liczby mnogiej tryb rozkazujący posiada te same formy co czas teraźniejszy, ale bez zaimka osobowego w funkcji podmiotu. Czasowniki kończące się na -er w 2. osobie liczby pojedynczej występują bez -s końcowego. W 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej tryb rozkazujący ma formę présent du subjonctif.